0086

 แข่งขันระดับอนุบาล วิทยาศาสตร์ รางวัลอันดับ 4

 แข่งขันระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร์ รางวัลอันดับ 5

และแข่งขัน จรวด เครื่องร่อน ระดับประถม อันดับที่ 8 ของภาคเหนือ